Енергийна независимост и национална сигурност

 

Най-добрата десетдневка по добив за февруари в Мини Марица изток

Публикувано на 13.02.2007

от 2000 година досега- е първата десетдневка на тази година. От началото на месеца до 10 число са добити 753 000 тона въглища. От началото на годината до 10 февруари са добити 3 144 000 тона въглища, което е 124 на сто от плана.

Рекордна разкривка на земна маса за едно денонощие на 10 февруари извършиха миньорите от Марица- изток. Изкопани, насипани и транспортирани са 379 500 кубически метра откривка. От началото на годината до 10 февруари извършената разкривка е 12 191 000 кубични метра. Това е 111 на сто изпълнение на плана от началото на годината.

До края на 2007 година в Мини Марица-изток ЕАД ще бъдат добити 21 350 000 тона въглища. Планът за разкривката е 92 200 000 кубични метра откривка.