Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД стартира процедурата по избор на консултант за изграждането на четвъртата ТЕЦ

Публикувано на 14.08.2008

Съветът на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД на свое заседание от 7 август 2008 г. прие решение за стартиране на процедура за избор на консултант, който ще трябва да подготви критериите и конкурсното досие (пълна конкурсна документация) за избор на инвеститор за строителството на новата ТЕЦ в енергийния комплекс „Марица-изток”. Решението на Съвета на директорите ще бъде обнародвано в Държавен вестник и ще бъде публично достъпно след 18 август 2008 г.

В конкурсната процедура за избор на консултант могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, както и сдружения между тях. Основните критерии, по които ще бъде избиран консултантът са опит в разработването на подобни проекти, както и реално осъществени проекти, достатъчно квалифициран персонал и др.

По определените срокове в Закона за обществените поръчки процедурата за избор на консултант трябва да приключи в тримесечен срок и към края на годината да има реално избран консултант.