Енергийна независимост и национална сигурност

 

"Мини Марица-изток" ЕАД се включи в европейска кампания

Публикувано на 26.10.2010

Ръководителят на отдел „Безопасни условия на труд” в „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Живко Желязков и д-р Жанета Рачева,  ръководител служба "Трудова медицина", взеха участие в национална конференция на тема: „Здравословни работни места. Поддържай безопасно работно място”. Конференцията се състоя на 25 октомври в София. Провежда се в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа от 25 до 29 октомври 2010 г. Акцент на кампанията тази година са по-безопасните и по-здравословни работни места в Европа.

„Здравословни работни места 2010-2011 г.” е общоевропейска кампания за насърчаване на интегриран и структуриран подход към поддръжката - процес, засягащ всяка сфера, свързана с безопасността и здравето.

Координирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в кампанията си партнират 27-те държави–членки на Европейския съюз, като се поддържа широк спектър от дейности на национално и европейско равнище за популяризиране на безопасната поддръжка. Подходът на кампанията се основава на сътрудничество между работодатели, служители и техните представители.

Подробна информация относно кампанията, достъпна на 24 езика включително и български, е публикувана на сайта http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/