Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД купи 60-тонен автокран

Публикувано на 23.11.2011

Хидравличен автокран GROVE, американски тип, с 60-тона товароподемност работи вече в рудник „Трояново-север”. Машината е с висока проходимост и голям просвет, каквито са необходими за експлоатация при специфичните условия на работа във въгледобивното дружество. Кранът е предназначен за обезпечаване на ремонтните програми на тежкото минно оборудване. Кабината е напълно компютъризирана и разполага със специални системи за манипулации и самодиагностика. По тази причина специфичната техника е поверена в ръцете на най-опитния кранист в рудник „Трояново-север”.  Закупуването на автокрана е част от инвестиционната програма на „Мини Марица-изток” за тази година. За 2012-а са предвидени инвестиции за закупуване на още 3 автокрана от този тип, чиято товароподемност ще бъде 35 тона и ще подсигурят ритмичната работа на трите рудника в дружеството. Подновяването на товароподемната техника и на автомобилния парк е сред приоритетните задачи на мениджърския екип на „Мини Марица-изток” ЕАД, с оглед осигуряването на по-добри условия на труд за работещите и повишаване на производителността.