Енергийна независимост и национална сигурност

 

В „Трояново-север” изпълниха годишния си план по разкривка

Публикувано на 17.12.2007

На 15 декември в рудник „Трояново-север” изпълниха годишния си разчет по разкривни дейности от 30  513 000 кубични метра земна маса. Рудник „Трояново-3”  изпълни на 14 декември годишния си разчет по добив на въглища от 6 807 000 тона.
От началото на годината до 16 декември в „Мини Марица-изток„ са добити 2 240 000  тона въглища  над годишния разчет.
Годишния план по разкривка в дружеството се изпълнява по график. Разкрити, насипани и транспортирани са  88 665 000 метра кубически земна маса.