Енергийна независимост и национална сигурност

 

Две стъпки в корпоративната социална отговорност

Публикувано на 20.01.2011

В началото на годината „Мини Марица-изток” ЕАД, направи две важни крачки,  като част от корпоративната си социална отговорност.

На първото за тази година заседание на съвета на директорите бе взето решение за отпускане на финансови средства в размер на 25 000 лв. за закупуване на анестезиологичен апарат на Многопрофилната болница за активно лечение – гр. Гълъбово. В гълъбовска община живеят над 600 от работниците и служителите на най-голямата компания за открит въгледобив в страната. По този начин мениджърският екип още веднъж безспорно показа, че най-ценният ресурс - това са хората.

На 19 януари /сряда/ започна почистване на канал от северната страна на село Обручище, община Гълъбово за оттичане на водите към р. Соколица, с което да се разреши дългогодишния проблем с наводняванията на къщите в селото. Отводнителното съоръжение ще изпълнява две функции: да спира водите, преминаващи през селото към реката, и да обира повърхностните води, които образуват малки езерца, пресичайки хумусния слой.

За целта се използва наемна механизация, тъй като наличната във въгледобивната компания е ангажирана пряко с производствения процес и е необходима за нормалната работа по добив на въглища.