Енергийна независимост и национална сигурност

 

RWE POWER представи нови технологии в електроцентрали и открити рудници

Публикувано на 06.02.2007

на 1 февруари в почивната база на „Мини Марица-изток” ЕАД. В шест доклада експертите от RWE POWER-д-р Ларс Кулик, Михаел Еил-Фетер, Франк Шипърс, Д-р Волфганг Мол, Бернд Весел представиха темите :
-Приспособяване на по-старите технологии в електроцентралите към съвременните изисквания- мерки за удължаването на експлоатационния живот на стари блокове на кафяви въглища
-Представяне на ВоА блок Niederasem- ТЕЦ на кафяви въглища с оптимизирана техника
-Разработки за централи с нулеви емисии на СО2- изграждане на модерна ТЕЦ на кафяви въглища в RWE POWER
-Нови разработки в открити рудници в RWE POWER
-Pазработки в областта на планирането за развитието на въгледобива в открити рудници, подготовка и провеждане на изселване на селища, придобиване на разрешително за изграждаето на открит рудник.

На поканата на „Мини Марица-изток” се отзоваха и участваха в срещата зам. министърът на Министерството на Икономиката и енергетиката Галина Тошева, ректорът на Минно-геоложкия университет”св. Иван Рилски” доц. Иван Милев и декана на - Минния факултет му факултет , екипи на техническите университети в София и Варна, мениджърският екип на „Минпроект „ЕАД, представители на ТЕЦ”Марица-изток 2”, на Експлоатационна компания „Марица-изток 3”, на Брикел” ЕАД и др. общо над 70 специалисти в областта на енергетиката.

Ролята на въглищата, като стабилизиращ фактор за енергийните източници, в световен аспект нараства- с тази констатацията започна презентацията на RWE POWER. Този процес се извършва на фона на нарастващата зависимост на Европейския съюз от внос на енергийни източници- до 50 на сто. До 2030 година тя ще нарасне до 70 на сто. Експертите на RWE POWER поставиха основен акцент на факта, че най-важната енергийна суровина в Германия са въглищата. RWE POWER има най-големият добив на кафяви въглища не само в Германия, но и в света- 100 милиона тона годишен добив. Основната задача в условията на устойчивия свят на развитие е не само да се развива производството, а да се развиват и модерни способи за ефективен добив на въглища, опазващи околната среда. Бяха представени и технологични пътеки за производството на електроенергия, устойчиво на климатичните условия.