Енергийна независимост и национална сигурност

 

Рудник „Трояново-север” домакин на млади еколози

Публикувано на 22.10.2010

Рудник „Трояново-север” – клон на „Мини Марица-изток” ЕАД беше домакин на група от 44-ма ученици и учители от СОУ Иван Вазов – Стара Загора, Полша, Франция, Италия и Латвия. На 21 октомври участниците в проект „Околна среда” на програма „Коменски” се запознаха с технологичните етапи и процеси по добив на въглища лично от управителя инж. Петко Маджаров. Във връзка с екологичната тематика, по която се проведе посещението, екологът Пламен Белев разказа на учениците за поредицата от действия на дружеството по опазването на околната среда, чрез които се цели устойчиво развитие, възстановяване и подобряване на състоянието на засегнатите територии след добива на ценната суровина.

Ученици и учители проявиха интерес към разделното събиране на генерираните в процеса на работа битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, които в дружеството се третират съгласно Програмата за управление на отпадъците на територията на дружествотоутвърдена от РИОСВ – Стара Загора.

По международния проект „Околна среда” СОУ „Иван Вазов” работи от две години, сподели координаторът Милена Палазова. Миналата година старозагорските участници са били в полския град Водзислав, където са разгледали местните рудници.