Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ева Паунова и Владимир Уручев - първите евродепутати на посещение в „Мини Марица-изток“

Публикувано на 19.10.2015

На 19 октомври 2015 г. евродепутатите Ева Паунова и Владимир Уручев проведоха работна среща с ръководството „Мини Марица-изток“ ЕАД. Те са първите евродепутати, които посещават рудниците на най-голямото дружество за открит въгледобив в страната.

Дейността на компанията бе представена от изпълнителния директор Андон Андонов, зам.-изпълнителния директор Димитър Чолаков и члена на борда на директорите Николай Диков. По време на срещата бяха обсъдени възможностите, които съществуват за държавното предприятие да получи достъп до еврофинансиране. Коментирани бяха и добрите европейски  практики и примери в сферата на енергийния сектор.

Депутатите посетиха пуснатия в експлоатация преди два месеца нов претоварач BS 2000, № 112 и работната площадка, върху която за пръв път от 9 години се изгражда нов компактен, роторен багер K 400.1 PZ 20363. 

„Мини Марица-изток” ЕАД е дружеството, разработващо по открит способ най-голямото находище на въглища на територията на Република България от 1952 година и е един от най-големите работодатели в страната с пряко заети над 7300 човека. Повече от 63 години е гарант за енергийната независимост, като добива лигнитите от източномаришкото находище. Добиваните въглища са основната суровина за производство на близо 40% от електрическата енергия в страната от четири топлоелектрически централи.