Енергийна независимост и национална сигурност

 

'Мини Марица-изток” ЕАД подава въглища, въпреки рекордно ниските температури

Публикувано на 24.01.2017


 
''Мини Марица-изток” ЕАД успешно преодолява поредното предизвикателство на природата с рекордно ниски януарски температури. От началото на годината до 24 януари са добити 1 973 000 тона въглища и бизнес планът на дружеството е изпълнен  над 102%. Температурите падат значително и това създава затруднения в производствения процес, но персоналът и в трите рудника на въгледобивното дружество е подготвен да реагира незабавно на тежките условия за работа. ''Мини Марица-изток” ЕАД изпълнява заявките на консуматорите и гарантира сигурността на енергийната система на страната. С  цел защита  живота и здравето на работещите, както и опазването имуществото на дружеството и на околната среда, всички действия са съобразени с утвърдения авариен план за работа при температури  под -12 градуса по Целзий.
Само за периода от 20 до 24 януари, въпреки изключително ниските температури - достигащи до -15 градуса, са произведени и доставени към централите 435 465 тона въглища.
Най-големи са доставките към държавния „ТЕЦ Марица изток-2“ЕАД, които достигнаха до 119 влака на денонощие. Този добив на въглища е без аналог в историята на дружеството при работа в зимни условия.