Енергийна независимост и национална сигурност

 

Спестени милиони левове

Публикувано на 03.05.2010

За деветте месеца на своето съществуване дирекция „Маркетинг” в „Мини Марица-изток” ЕАД е осъществила икономии в областта на доставките, услугите и строителните работи в размер на близо 16 млн. лева.Спестените средства са в резултат на компетентната работа на целия екип, който осъществява пазарните проучвания на цените за всички позиции. По този начин сключените търговски договори са средно с 25 на сто по-ниски цени, спрямо аналогични доставки, извършени през минали периоди.

Извършено е и предоговаряне на действащи контракти с цел оптимизиране на плащанията като реализираната икономия е в рамките на 2,5 млн. лева.

Огромен финансов ресурс е спестен и от спрени неизгодни търговски договори.

Отдел „Маркетинг и търговия” осъществява цялостната дейност на дирекцията, свързана с провеждане на търговете. Работата на отдела е публична и прозрачна, защото всяка процедура подлежи на обществено огласяване, съгласно българското и европейското законодателство. Така например всички доставки над 800 хил. лева се обявяват задължително и в Официалния вестник на Европейския съюз в Брюксел, което се регламентира от европейската директива за обществените поръчки. Такива са доставките на гумено-транспортни ленти, съоръжения и резервни части за тежкото минно оборудване и пр.

Белег за професионализма на екипа от специалисти в дирекцията е и факта, че загубените съдебни спорове за провеждане на търговете за доставка, услуги и строителство са под 10 на сто.