Енергийна независимост и национална сигурност

 

Интегрална система за управление на корпоративните ресурси в „Мини Марица изток” в доклад на научно – техническа конференция

Публикувано на 15.11.2006

В националния музей ”Земята и хората” в София, на 7 и 8 ноември, се проведе Национална научна конференция по автоматика с международно участие. Два от общо 32-та доклада, представени на вниманието на участниците в конференцията, бяха пряко свързани с „Мини Марица изток” ЕАД:
-   Критерии и системи за ефективно управление на агрегатите и машините, съставящи рудничните транспортно-насипищни комплекси в „Мини Марица изток”- с автори проф.Иван Лалов и академик Васил Сгурев
- Проблеми на изграждане на интегрирана програмна система за управление на корпоративните ресурси в „Мини Марица изток” ЕАД - с автори академик Васил Сгурев и проф. Иван Лалов .
В конференцията с международно участие дружеството беше представено от седем участника.