Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нова пробовземаща система изпълнява изискванията на стандарта БДС- ISO 13909-2 при подаване на въглища

Публикувано на 21.06.2017

Влезе в експлоатация нова пробовземаща система за вземане на проби от две гумено-транспортни ленти за транспортиране на лигнитни въглища по направление ТЕЦ „Марица-Изток-2“. През месец юни 2017 г. бяха проведени успешни 72-часови проби под товар в Рудник „Трояново-1“ на „Мини Марица- изток“ ЕАД. Изпълнители на обекта са фирма „Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД в обединение с „Енергоремонт Холдинг“ АД.

При новата система отделните възли и агрегати са вече модулно лесно разглобяеми, транспортируеми и лесно се монтират на ново място, следвайки изместването на претоварните пунктове.

Вземането на проби се осъществява едновременно от два лентови транспортьора. Основното технологично оборудване се състои от чукови пробовземачи, система от затворени лентови транспортьори, управлявани чрез честотни преобразуватели, кофъчни ъглови елеватори, както и чукови делители. Мощността на потока варира в диапазон от 400 до 5400 т/ч, а теглото на крайната проба, която попада в събирателния контейнер е от 27 до 95 кг. Контейнерът е снабден с влаго- и топлоизолация за запазване на показателите на събраните проби и е разположен върху подова везна, която е в директна комуникация чрез онлайн връзка с управляващия компютър на системата, позволяващо контрол на количеството на всяка точкова проба.

С внедряването в експлоатация на новата пробовземаща система и трите рудника на „Мини Марица- изток“ ЕАД изпълняват изискванията на стандарта БДС- ISO 13909-2 при подаване на въглища към топлоелектрическите централи.