Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявления

Обява за работа 08ЮЛИ

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево, заведен в баланса на рудник „Трояново - север“ с. Ковачево 21ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2024/13.06.2024 г. по т. 3.4., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-06-2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево, заведен в баланса на рудник „Трояново - север“ с. Ковачево 21ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2024/13.06.2024 г. по т. 3.5., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-07-2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент № 12, находящ се в град Раднево, ул. „Гита” №3, вх.Б, ет.4, със застроена площ от 62.36 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1“, с.Трояново 20ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2024/13.06.2024 г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-14-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на втория етаж на Административна сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.1. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-10-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се пред входа на сграда „Ел. депо“ на промплощадката на рудник „Трояново-1 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.2. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-11-2024, при следните...

Отдаванe под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда „Назначение“ в участък „Вулканизации“ на промплощадката на рудник „Трояново-север“ 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.3. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-12-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на площадката за разполагане на фургоните на „РТНК-4“ на рудник „Трояново-север“ 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.4. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-13-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се от западната страна на сграда ЖП кантар на промплощадката на рудник „Трояново-север“ 07ЮНИ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.5. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-14-2024, при...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на площадката за разполагане на фургоните на „РТНК-5“ на рудник „Трояново-север“ 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.6. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-15-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на площадката за разполагане на фургоните на „РТНК-5“ на рудник „Трояново-север“ 07ЮНИ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.7. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-16-2024, при...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сгради „Назначение РТНК-3“ и „Ел. снабдяване“ на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.8. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-17-2024, при следните...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора с обща площ от 500.644 дка. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.28, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-24/2024, при следните условия: Описание на...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора с обща площ от 208.124 дка. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.27, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-25/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 47603.67.606 с обща площ от 53.060 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.26, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-26/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 47603.67.604 с обща площ от 50.444 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.25., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-27/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 215.112 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.10, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-28/2024, при следните условия: Описание на...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Помощник, община Гълъбово, с площ от 110.685 дка. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.33, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-29/2024, при следните условия: Описание на...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Искрица, община Гълъбово, област Стара Загора с обща площ от 74.942 дка. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.15, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-30/2024, при следните условия: Описание на...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на с. Медникарово и с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора с обща площ от 490.820 дка. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.24., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-31/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти с кад. №№ 37507.10.116; 37507.10.118; 37507.10.119; находящи се в землището на с. Ковачево, община Раднево, и поземлен имот с кад. № 15062.28.18, находящ се в землището на с. Гледачево с обща площ от 775,777 дка. 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.21., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-17/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с обща площ от 297,508 дка, представляващи кад. № 15062.28.23, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево. 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.12., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-18/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с № 52146.62.274, 52146.62.489 и 52146.62.269 с обща площ от 647,048 дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.29., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-19/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 482,344 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.36., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-20/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с обща площ от 439,568 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево. 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.13., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-21/2024, при следните условия: Описание на...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора с обща площ от 1394,295 дка. 03ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.32, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-03-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 73225.100.309 с обща площ от 92,197 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Трояново, община Раднево. 03ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.37, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-04-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 74,338 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица -изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево и гр. Раднево, община Раднево. 03ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.14, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-05-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 264,799 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица - изток” ЕАД, находящи се пред фронта на рудник „Трояново - 1“ в землището на с. Овчарци, община Раднево. 03ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.30, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-06-2024, при следните условия:   Описание...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица -изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора с обща площ от 113,565 дка. 03ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.22, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-07-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на цели и части от поземлен имот с кад. № 47500.15.318 с обща площ от 39,000 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Маца, общ. Раднево. 31МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.23, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-10/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с № 37507.201.376 с площ от 20,095 дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находяща се в землището на с. Ковачево, община Раднево. 31МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.16, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-14/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, представляващи нива IV кат., находящи се в землището на с. Пет могили, община Нова Загора, с площ от 140,314 дка. 31МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.31, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-22/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на гр. Раднево и с. Пет Могили, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ от 84,104 дка. 31МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.35, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-23/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 253.059 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Ковачево, община Раднево 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.18, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-08/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 369.259 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево и с. Ковачево, община Раднево 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.20, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-09/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с № 15062.10.53 и 15062.28.23 с обща площ от 198,289 дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находяща се в землището на с. Гледачево, община Раднево 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.11, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-11/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД в землището на с. Бели бряг, община Раднево с обща площ 1159,126 дка. 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-12/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 61460.72.26 с обща площ от 136,501 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на гр. Раднево, община Раднево 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.34, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-13/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлен имот с кад. № 37507.10.255, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, представляващ нива, VI кат., находящ се в землището на с. Ковачево, община Раднево, с площ от 397,342 дка. 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.19 обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-15/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлен имот с кад. № 37507.10.112, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, представляващ нива, VI кат., находящ се в землището на с. Ковачево, община Раднево, с площ от 213,813 дка. 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.17., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-16/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад. № 73225.52.226 с обща площ от 97,946 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Трояново, община Раднево. 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.38, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-01-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Обручище, община Гълъбово и с. Трояново, община Раднево с обща площ от 1121,357 дка. 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.39, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-02-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в в град Гълъбово, бл.21, вх.А, ет.11, ап.53 със ЗП 32.27 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 22МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.41, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-13-2024г., при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево, заведен в баланса на рудник „Трояново-север“ с. Ковачево 26АПР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2024/10.04.2024 г. по т. 3.4., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-04-2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево, заведен в баланса на рудник „Трояново-север“ с. Ковачево 26АПР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2024/10.04.2024 г. по т. 3.5., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-05-2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда „Верижни машини“ на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 01АПР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2024/22.03.2024г. по т. 3.6.II.1. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-7-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда „Автодиспечерна, автоспирка“-открита козирка, на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 01АПР   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2024/22.03.2024г. по т. 3.6.II.2. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-8-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда „Автодиспечерна, автоспирка“-открита козирка, на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 01АПР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2024/22.03.2024г. по т. 3.6.II.3. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-9-2024, при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 2, вх.Б, ет.3, ап.12 със ЗП 52.58 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 7-2024/28.02.2024 г. по т. 2.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-12-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево, заведен в баланса на рудник „Трояново-север“ с. Ковачево, УПИ V-86 в квартал 11 по плана на с. Трояново, община Раднево 12ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024 г. по т. 2.2., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-03-2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 2, вх.Б, ет.2, ап.9 със ЗП 46.12 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-8-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 15, вх.Б, ет.1, ап.8 със ЗП 61.17 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-9-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в град Раднево, ул. „Рашо Костов“ №1, вх.Б, ет.8, ап.22 със ЗП 65.24 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-11-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в град Раднево, ул. „Заводска“ №4, вх.Б, ет.1, ап.2 със ЗП 43.72 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-10-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда-склад на участък „Ремонт ролки“ на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.5. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-1-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до входа на сграда „Назначение РТНК-1/РТНК-2“ на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.6. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-2-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до до фургоните на „Автобаза” на промплощадкатата на рудник „Трояново-север“ 08ФЕВ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.4. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-3-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда „Ел.работилница“ на промплощадката на рудник „Трояново-север“ 08ФЕВ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.3. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-4-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се под метален навес до канцеларии „Автобаза“ на промплощадката на рудник „Трояново-1“ 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.2. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-5-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се пред сграда „Ел.работилница” на промплощадката на рудник „Трояново-1“ 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.1. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-6-2024, при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.8, вх.А, ет.3, ап.7 със ЗП 68.85 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 29ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-4-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.8, вх.Б, ет.2, ап.16 със ЗП 56.62 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 29ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-5-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.8, вх.Б, ет.2, ап.17 със ЗП 65.00 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 29ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-6-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.69, ет.2, ап.4 със ЗП 50.63 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 29ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-7-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево 23ЯНУ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.2., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-02-2024, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.6, вх.А, ет.2 ап.5 със ЗП 65.00 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 20ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 26-2023/29.11.2023 г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-1-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.6, вх.А, ет.4, ап.12 със ЗП 56.62, заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 20ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 26-2023/29.11.2023 г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-2-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.6, вх.Б, ет.2 ап.17 със ЗП 65.00 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 20ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 26-2023/29.11.2023 г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-3-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 12ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 26-2023/29.11.2023 г. по т. 3.6., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-01-2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.8, вх.Б, ет.1 ап.15 със ЗП 68.85 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1” 17НОЕ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 21-2023/17.08.2023 г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-15-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител“ бл.41, вх.А, ет.7, ап.38 със ЗП 60.76 кв.м 17НОЕ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 23-2023/16.10.2023 г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-16-2023г., при следните условия:   Описание...

Инструкция за отдаване под наем на търговски площи 16НОЕ Инструкция за отдаване под наем на търговски площи

Обява за работа 30ОКТ

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител“ бл.41, вх.А, ет.9, ап.52 със ЗП 64.10 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08АВГ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2023/12.07.2023 г. по т. 3.10., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-14-2023г., при следните...

Обобщена справка, вкючваща анализ на съответсвието на проекта на ПУП-ПП с условията в Решение №ЕО-1 / 2023 г. 07АВГ Обобщена справка, вкючваща анализ на съответсвието на проекта на ПУП-ПП с условията в Решение №ЕО-1 2023 г.

Отдаване под наем на части от поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с.Гледачево 21ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2023/12.07.2023г. по т. 3.6., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-20/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Ковачево и с.Гледачево 21ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2023/12.07.2023г. по т. 3.5., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-19/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с.Трояново 21ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2023/12.07.2023г. по т. 3.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-21/2023, при следните условия: Описание на...

Решение № ЕО-1/2023 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план 17ЮЛИ Решение № ЕО-1/2023 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 50.444 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 07ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.15, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-06/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 53.060 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 07ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.14, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-07/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 203.429 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 07ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.16, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-08/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 500.644 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 07ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.17, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-09/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 364,739 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-05/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с № 15062.10.53 и 15062.28.23 с обща площ от 179,120 дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-10/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 154.000 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-11/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с № 52146.62.274, 52146.62.489 и 52146.62.269 с обща площ от 647,048 дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-12/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлен имот с кад. № 37507.10.255, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-13/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлен имот с кад. № 37507.10.112, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-14/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлен имот с кад. № 47500.15.318 с обща площ от 39,000 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.10., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-15/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД в землището на с. Бели бряг, община Раднево с площ от 1159,126 дка. 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.11., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-16/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 61460.72.26 с обща площ от 136,501 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.12., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-17/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Обручище, община Гълъбово и с. Трояново, община Раднево с обща площ от 1109,143 дка. 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.13., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-18/2023, при следните условия: Описание на...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 04ЮЛИ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД. Приложено, изпращаме Ви Уведомление за...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 73225.100.309 с обща площ от 61,700 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-01/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлен имот № 57323.62.124, с площ от 13,834 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-02/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 228,890 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-03/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с обща площ от 55,917 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-04/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на първия етаж на Административна сграда на Управление ММИ ЕАД 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.1. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-14-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда „Механична работилница“ на промплощадката на рудник „Трояново-1“ 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.2. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-15-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда „Битов комбинат“ до промплощадката на рудник „Трояново-север“ 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.5. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-16-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда „Битов комбинат“ до промплощадката на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево –площ № 34 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.6. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-17-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се под открита козирка от юг на сграда „Битов комбинат“ до промплощадката на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево –площ № 35 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.7. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-18-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се под козирката, свързваща сграда „Столова“ и „Административна сграда“ на промплощадката на рудник „Трояново-север“ 22ЮНИ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.3. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-19-2023, при...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до южната фасада на сграда „Ел.депо“ с инв.№12 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.4. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-20-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се източно от сграда „Канцеларии участъкови ръководства“ 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.8. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-21-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда „Вибродиагностика“ 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.9. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-22-2023, при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 2, вх.А, ет.2, ап.4 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-7-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 2, вх.А, ет.3, ап.5 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-8-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 8, вх.А, ет.1, ап.2 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-9-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 8, вх.Б, ет.1, ап.7 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-10-2023г., при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 13, вх.А, ет.2, ап.3 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-11-2023г., при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 13, вх.А, ет.2, ап.4 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-12-2023г., при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №26, вх.А, ет.2, ап.4 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-13-2023г., при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 16ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2023/01.06.2023 г. по т. 2.1., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-13-2023, при следните условия:   Описание...

Обява за работа 12ЮНИ

Обява за работа 07ЮНИ

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 01ЮНИ   В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД. Приложено, изпращаме Ви Уведомление за...

Обява за работа 31МАЙ

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 31МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2023/18.05.2023 г. по т. 3.6., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-12-2023, при следните условия:   Описание...

Обява за работа 09МАЙ

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с идентификатори 47603.201.520 и 47603.107.451, нарушена територия, находящи се в землището на с. Медникарово, общ. Гълъбово 25АПР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2023/12.04.2023 г. по т. 3.1., обявява провеждане на търг с рег. № НС-НТ-01-2023, при следните условия:   Описание...

Инструкция за отдаване под наем на търговски площи 18АПР Инструкция за отдаване под наем на търговски площи

Обява за работа 07АПР

Инструкция за провеждане на процедури за отдаване под наем на дма /жилища, апартаменти, ателиета, кабинети, гаражи и паркоместа/ с потенциални наематели 06АПР Инструкция за провеждане на процедури за отдаване под наем на дма /жилища, апартаменти, ателиета, кабинети, гаражи и паркоместа/ с потенциални наематели

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент 1, находящ се в село Ковачево, бл.№2, вх.А, ет.1, със застроена площ от 52.94 кв.м 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-1-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент 10, находящ се в село Ковачево, бл.№2, вх.Б, ет.2, със застроена площ от 52.58 кв.м. 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-2-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент 1, находящ се в село Ковачево, бл.№5, вх.А, ет.1, със застроена площ от 39.65 кв.м. 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-3-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент 9, находящ се в село Ковачево, бл.№15, вх.Б, ет.2, със застроена площ от 56.00 кв.м. 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-4-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент № 5, находящ се в град Раднево, ул. „Минчо Стоянов“ №2, вх.А, ет.2, със застроена площ от 70.10 кв.м. 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-5-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент № 11, находящ се в град Раднево, ул. „Христо Драгов“ №2, ет.2, със застроена площ от 35.96 кв.м. 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-6-2023г., при следните условия:   Описание...

Обява за работа 21МАР

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 05-2023/28.02.2023 г. по т. 3.4., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-11-2023, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машинао 01МАР   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.13. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-13-2023, при...

Уведомление за инвестиционно предложение 22ФЕВ Уведомление за инвестиционно предложение за водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води. 

Обява за работа 21ФЕВ

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 21ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.5. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-9-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 21ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.6. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-10-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 21ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.10. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-11-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 21ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.12. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-12-2023, при следните...

Обява за работа 21ФЕВ Клон Рудник „Трояново-1“ на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Обява за работа 21ФЕВ Клон Рудник „Трояново-1“ на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Обява за работа 21ФЕВ Клон Рудник „Трояново-север“, с. Ковачево при „Мини Марица-изток“ ЕАД  

Обява за работа 21ФЕВ Клон Рудник „Трояново-север“, с. Ковачево при „Мини Марица-изток“ ЕАД

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 13ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-7-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 13ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-8-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 06ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.7. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-5-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 06ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.11. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-6-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 30ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.3. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-1-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 30ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-2-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 30ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.8. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-3-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 30ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.9. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-4-2023, при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.1., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-01-2023, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.2., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-02-2023, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-03-2023, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.4., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-04-2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.5., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-05-2023, при следните условия: Описание на...

Обява за работа 20ЯНУ

Обява за работа 20ЯНУ

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.6., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-06-2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-07-2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.8., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-08-2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.9., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-09-2023, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица - изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.10., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-10-2023, при следните...

Обява за работа 19ЯНУ

Обява за работа 19ДЕК

Обява за работа 19ДЕК

Обява за работа 29НОЕ

Заповеди за прекратяване на електронни търгове за продажба на ДМА, собственост на "Мини Марица-изток" ЕАД, гр. Раднево - 7 броя 15НОЕ Заповеди за прекратяване на електронни търгове за продажба на ДМА, собственост на "Мини Марица-изток" ЕАД, гр. Раднево - 7 броя.

Обява за работа 25ОКТ

Обява за работа 10ОКТ

Обява за работа 29СЕП

Обява за работа 21СЕП

Обява за работа 14СЕП

Обява за работа 08СЕП

Отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Бели бряг, община Раднево с обща площ 1212,715 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-06/16.08.2022; 13,00 часа, при следните...

Oтдаване под наем на част от поземлен имот 47603.67.601 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, землище с. Медникарово, община Гълъбово, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД с обща площ 277,00 дка 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-07/16.08.2022; 13,30 часа, при следните...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора с обща площ от 500,644 дка. 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-08/16.08.2022; 14,00 часа, при следните...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 228,890 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-09/17.08.2022; 13,00 часа, при следните...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с обща площ от 55,917 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Полски градец, община Раднево 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-10/17.08.2022; 13,30 часа, при следните...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 170,133 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на гр. Раднево, община Раднево 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-11/17.08.2022; 14,00 часа, при следните...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.1 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.2 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.364.3.40 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.6 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.7 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.8 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.9 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.10 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Обява за работа 12ЮЛИ

Обява за работа 12ЮЛИ

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 73225.100.309 с обща площ от 90,106 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Трояново, община Раднево 04ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2022/16.06.2022г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-01/2022, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 547,72 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се пред фронта на Рудник „Трояново- север“ в землището на с. Трояново, община Раднево 04ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2022/16.06.2022г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-02/18.07.2022; 13,30 часа, при следните...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 61460.72.26 с обща площ от 136,501 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на гр. Раднево, община Раднево 04ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2022/16.06.2022г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-03/18.07.2022; 14,00 часа, при следните...

Отдаване под наем на 23 бр. поземлени имоти с обща площ от 190,426 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се пред фронта на Рудник „Трояново- 3“ в землището на с. Обручище, община Гълъбово 04ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2022/16.06.2022г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-04/19.07.2022; 13,00 часа, при следните...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 47603.67.601 с обща площ от 367,172 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово 04ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2022/16.06.2022г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-05/19.07.2022; 13,30 часа, при следните...

Обява за работа 04ЮЛИ

Отдаване под наем на Апартамент № 9, находящ се в село Ковачево, бл.№13, вх.Б, ет.2, със застроена площ от 56.00 кв.м. 05АПР    “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-8-2022г./20.04.2022г. -13.00ч., при следните...

Отдаване под наем на Апартамент № 7, бл.5, в село Ковачево 24ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-6-2022г./15.03.2022г. -13.00ч., при...

Отдаване под наем на Апартамент № 7 в село Ковачево, бл.№2 24ФЕВ  ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-7-2022г./15.03.2022г. -14.00ч., при...

Отдаване под наем на дворно място, двуетажна жилищна сграда и трайни насаждения в с. Трояново 30ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-01-2022, при следните условия: Описание на обектите...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 2 325 кв.м., двуетажна жилищна сграда, стопанска сграда, гараж със склад, навес, два склада и трайни насаждения в с. Бели бряг 30ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-02-2022, при следните условия:   Описание на...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 30НОЕ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД:  „Водовземане на подземни води от...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 12НОЕ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2021/05.11.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-24-2021, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 03НОЕ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-23-2021, при следните...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 03НОЕ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-22-2021, при следните...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката нарудник „Трояново-1“, с. Трояново 30СЕП  ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-20-2021, при следните...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на територията на рудник „Трояново-1“, с. Трояново 30СЕП  ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-21-2021, при следните...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 228, 890 дка, подходящи за земеделско ползване в землището на с. Овчарци, община Раднево 01СЕП ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-10/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с обща площ от 269,934 дка, подходящи за земеделско ползване в землището на с. Медникарово 01СЕП ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-11/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на Апартамент № 3 село Ковачево, бл.№2, вх.А, ет.2, със застроена площ от 52.94 кв.м 30АВГ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2021/02.07.2021г. по т. 3.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-5-2021г./27.09.2021г. -14.00ч., при...

Отдаване под наем на Апартамент № 8 в село Ковачево, бл.№2, вх.Б, ет.1, със застроена площ от 52.58 кв.м 30АВГ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2021/03.06.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-3-2021г./28.09.2021г. -13.00ч., при...

Отдаване под наем на Апартамент № 1 в село Ковачево, бл.№13, вх.А, ет.1, със застроена площ от 56.00 кв.м 30АВГ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2021/03.06.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-4-2021г./28.09.2021г. -14.00ч., при...

Отдаване под наем на три търговски площи от по 1,5 кв.м. за кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево 27АВГ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО             На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4 и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег....

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м. за кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-север“, 27АВГ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО              На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021 г. по т. 3.4 и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-1“, с. Трояново 23АВГ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-16-2021, при следните...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-1“, с. Трояново 23АВГ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-17-2021, при следните...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 915 кв.м, жилищна сграда, лятна кухня, гараж, навес и трайни насаждения в с. Бели бряг 08ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2021/2.07.2021г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-10-2021, при следните условия: Описание на...

Обявление - инвестиционно предложение 07ЮЛИ  В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за "Реконструкция на ел. провод 6 кV "Равда-Китен", за захранване на...

Отдаване под наем на площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 01ЮЛИ  ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол №11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-15-2021, при следните...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на територията на рудник „Трояново-1“ 01ЮЛИ  ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-14-2021, при следните...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., в участък РТНК-5 на промплощадката на рудник „Трояново-север“ 28ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-13-2021, при следните...

Отдаване под наем на Апартамент № 12, гр. Раднево, ул. „Гита“ № 3 18ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2021/03.06.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-1-2021г./08.07.2021г. -13.00ч., при...

Отдаване под наем на Апартамент № 15, село Трояново, бл №6 18ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2021/03.06.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-2-2021г./08.07.2021г. 14.00ч., при...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м. на промишлена площадка на рудник „Трояново-1“ 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2 и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-11-2021, при следните условия: ...

Отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м. до сгради "Назначение РТНК-3“ и "Ел.снабдяване“ на промплощадката на Рудник „Трояново-3“ 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-12-2021, при следните условия: ...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 313,900 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27МАЙ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2021/14.05.2021г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-06/2021, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на 23 бр. поземлени имоти с обща площ от 190,426 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27МАЙ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2021/14.05.2021г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-07/2021, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад. № 61460.72.26 с обща площ от 136,501 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27МАЙ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2021/14.05.2021г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-08/2021, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с обща площ от 55,917 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27МАЙ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2021/14.05.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-09/2021, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на две търговски площи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на територията на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево 18МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-10-2021, при следните условия: ...

Отдаване под наем на три търговски площи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на територията на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево 18МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-9-2021, при следните условия: ...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 547,72дка в землището на с. Трояново 17МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.10, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-01/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с обща площ от 61,700 дка в землището на с. Трояново 17МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-02/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с обща площ от 81,660 дка в землището на с. Трояново 17МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-02/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот в землището на с. Ковачево 17МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-04/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имот с обща площ от 376,435 дка в землището на с. Гледачево 17МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-05/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на едноетажна жилищна града със застроена площ от 47,00 кв. м. в с. Бели бряг 14МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол №11-2021/23.04.2021г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-08-2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място в с. Бели бряг 14МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-09-2021, при следните условия: Описание на обектите...

Отдаване под наем на две търговски площи 11МАЙ ОБЯВЛЕНИE  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-8-2021, при следните...

Отдаване под наем на Сграда „Столова“ с инв. № 345 10МАЙ  О б я в л е н и е „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 9-2021/09.04.2021г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните...

Отдаване под наем на Сграда „Стол №7“ със застроена площ: 850 кв.м. 10МАЙ   О б я в л е н и е „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево   На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 9-2021/09.04.2021г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните...

Отдаване под наем на 1117,32/1205,00 кв.м от сграда „Стол № 4“ 10МАЙ О б я в л е н и е „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 9-2021/09.04.2021г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: ...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 12АПР ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-7-2021, при следните условия:1....

Отдаване под наем на дворно място с площ от 874 кв.м 02АПР         “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-07-2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 935 кв.м 02АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-06-2021, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 819 кв.м 02АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-05-2021, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 465 кв.м 02АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-04-2021, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 326 кв.м 02АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-03-2021, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда "Автодиспечерна, автоспирка"-открита козирка, на промплощадката на Рудник „Трояново-3“ - площ No 12 09МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2021/19.02.2021г. по т. 2.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-4-2021, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда "Верижни машини" на промплощадката на Рудник „Трояново-3“, с.Медникарово – площ No 8 09МАР   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2021/19.02.2021г. по т. 2.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-5-2021, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща седо сграда "Автодиспечерна Автоспирка"-открита козирка на промплощадката на Рудник „Трояново-3“, с.Медникарово – площ No 11 09МАР   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2021/19.02.2021г. по т. 2.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-6-2021, при следните...

Инструкция за провеждане на процедури за отдаване под наем на ДМА 09МАР Инструкция за провеждане на процедури за отдаване под наем на ДМА с потенциални наематели във връзка с приетите "Закон за публичните предприятия" и "Правилник за прилагане на закона за публичните предприятия" в сила от 08.03.2021г.               ...

Обявление за провеждане на търг с рег. № НС-К-3-2021/19.03.2021 г.,за отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на промплощадката на Рудник „Трояново-3“ 01МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2021/19.02.2021г. по т. 2.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-3-2021, при следните...

Заповед за прекратяване на търг 19ЯНУ http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/2021/zapovedprekratpdf19-01-2021.pdf

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 359 кв.м, съставляващо УПИ VI-126 в кв.17 по плана на с.Бели бряг, общ. Раднево 12ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2020/02.12.2020г. по т. 3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-1-2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 144 кв.м, съставляващо УПИ VII-194 в кв.32 по плана на с. Трояново, общ. Раднево 12ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2020/02.12.2020г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-2-2021, при следните условия: Описание на...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 06ЯНУ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД: „Водовземане на подземни води от съществуващо...

Отдаване под наем на търговски площи от по 1 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-машини и вендинг-машини 04ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2020/02.12.2020г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-2-2021, при следните...

Отдаване под наем на търговски площи от по 1 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-машини и вендинг-машини 23ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2020/02.12.2020г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-1-2021, при следните...

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ,СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО 09ДЕК ИНСТРУКЦИЯ   ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО       І. Цел. С настоящата Инструкция се определят общите правила за отдаването под наем на части от имоти,...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 660 кв.м, съставляващо УПИ I-68 в кв.10 по плана на с.Трояново, общ. Раднево 02ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 24-2020/02.10.2020г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-17-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 900 кв.м, съставляващо УПИ II-80 в кв.20 по плана на с.Бели бряг, общ. Раднево 02ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 24-2020/02.10.2020г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-18-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 2 420 кв.м, съставляващо УПИ XI-81 в кв.20 по плана на с.Бели бряг, общ. Раднево 02ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 24-2020/02.10.2020г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-19-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 822 кв.м, съставляващо УПИ V-86 в кв.11 по плана на с.Трояново, общ. Раднево 01ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 24-2020/02.10.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-16-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на 22 броя поземлени имоти с обща площ от 176,387 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Обручище, община Гълъбово 11НОЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2020/30.10.2020г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с кад. № 15062.10.41 и №15062.28.21, с обща площ от 179.120 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД,находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево, обл. Стара Загора 27ОКТ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2020/23.07.2020г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2020, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 12ОКТ     В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД: „Водовземане на подземни води от...

Отдаване под наем на част от поземлен имот с кад. № 47603.67.588 пред фронта на Насипище „Медникарово“, с обща площ от 120,370 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово 03АВГ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2020/23.07.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с кад. № 15062.10.41 и № 15062.28.21, с обща площ от 179.120 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево, обл. Стара Загора 03АВГ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2020/23.07.2020г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на поземлени имоти и части от поземлени имоти пред фронта на мините дейности на Рудник „Трояново- север“ с обща площ от 478,345 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Трояново, община Раднево 03АВГ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2020/23.07.2020г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на поземлени имоти пред фронта на Рудник „Трояново-1“ и Рудник „Трояново- 3“ с обща площ от 313,900 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището с. Овчарци, община Раднево 03АВГ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2020/23.07.2020г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 22ЮЛИ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец – ...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти № 52146.62.274 и № 52146.62.489 с обща площ от 276,274 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Новоселец, община Нова Загора, обл. Сливен 19ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2020/05.06.2020г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на поземлени имоти , находящи се в землището на с. Полски градец, община Раднево 09ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на части от поземлен имот, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово 09ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 05-2020/13.03.2020г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-08-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на 55 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово 09ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 09-2020/30.04.2020г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на поземлен имот в с. Ковачево 08ЮНИ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2020, при следните условия:   Описание на обектите и...

Отдаване под наем на поземлен имот в с. Ковачево 08ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на поземлени имоти находящи се в землището на с. Ковачево, община Раднево, и поземлен имот с кад. № 15062.28.18, находящ се в землището на с. Гледачево 08ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на поземлени имоти с обща площ от 138,445 дка, от които: 136,249 дка, находящи се в землището на с. Полски градец и 2,195 дка в землището на с. Ковачево 08ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-04-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с обща площ от 288,100 дка, представляващи кад. № 15062.28.21, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево 08ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-05-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Заповед за отмяна на търгове 15МАЙ Можете да видете заповедта тук.

Отдаване под наем на поземлен имот с. Ковачево 04МАЙ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2020, при следните условия: Описание...

Отдаване под наем на поземлен имот с. Ковачево 04МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти Община Раднево 04МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти Полски градец и с. Ковачево 04МАЙ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-04-2020, при следните условия: Описание...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с. Гледачево 04МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-05-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти с. Полски градец 04МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с. Новоселец 04МАЙ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 05-2020/13.03.2020г. по т. 3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2020, при следните условия: Описание...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с. Главан 04МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 05-2020/13.03.2020г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-08-2020, при следните условия: Описание на...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 09АПР В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец – ...

Обявление 05МАР В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за „Специализиран подробен устройствен план...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за пасища 01ОКТ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 21-2019/20.09.2019г. по т. 3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2019, при следните условия: Описание на...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване 01ОКТ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 21-2019/20.09.2019г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-14-2019, при следните условия: Описание на...

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.13 ОТ ОРЗД – КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 05СЕП Всички предоставени от Вас данни, които Ви идентифицират пряко или непряко като физическо лице, са лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните.             „Мини Марица-изток“ ЕАД се ангажира да прилага правото на защита на...

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.13 ОТ ОРЗД – КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА 02СЕП Всички предоставени от Вас данни, които Ви идентифицират пряко или непряко като физическо лице, са лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните. „Мини Марица-изток“ ЕАД се ангажира да прилага правото на защита на личните данни на физическите лица,...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 81.027дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора 11ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2019/03.06.2019г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2019, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 127.075 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора 11ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2019/03.06.2019г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2019, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 426,598 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора 10ЮНИ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2019/03.06.2019г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2019, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с НТП: разработка изкопаеми, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово с обща площ за отдаване под наем: 3414,673дка. 10ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2019/03.06.2019 г. по т.3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2019, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Отдаване под наем на следния имот, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:„Обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ /преустроен в банков офис/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.540.1.91, с 17МАЙ На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 10-2019/23.04.2019 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: Описание на обектА и начална тръжна цена: Отдаване под наем на...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване с. Обручище и с. Трояново 04АПР   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2019, при следните условия: Описание на обектите и...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване с. Новоселец 04АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2019, при следните условия:   Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Медникарово 04АПР   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-04-2019, при следните условия: Описание на обектите и...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Медникарово с площ 53,06 дка 04АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-05-2019, при следните условия: Описание на обектите и...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Медникарово с площ 50,444 дка 04АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2019, при следните условия:   Описание на обектите и...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Ковачево 04АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2019, при следните условия:   Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на части от поземлен имот, с. Гледачево и с. Ковачево 06МАР На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 05-2019/22.02.2019г. по т. 2.10, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2019, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна...

Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на обект за стопанска дейност - клуб-ресторант "Феникс" 07НОЕ На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 21-2018/26.10.2018 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: Описание на обекта и начална тръжна цена:...

Отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Овчарци, община Раднево 27АВГ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2018/14.08.2018г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2018, при следните условия: Описание на...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Трояново 03АВГ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2018/27.07.2018г. по т. 3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Полски градец 20ЮЛИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2018/12.07.2018г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Маца 20ЮЛИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2018/12.07.2018г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в с. Полски градец, община Раднево 02ЮЛИ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2018/02.02.2018г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-08-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:              1.1...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в гр. Раднево 02ЮЛИ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2018/15.06.2018г. по т. 2.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:          1.1 Отдаване...

Обява за продажба на недвижим имот, обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ 10АПР „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, град Раднево На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, съгласно  Протокол № 04-2018/09.03.2018 г. и разрешение за продажба от Съвета на Директорите на „Български енергиен холдинг“, съгласно...

Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП 19МАР Във връзка с методическо указание на Агенцията за обществени поръчки (изх.№ МУ-4 от 02.03.2018г.) и съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях в землището на с. Обручище, община Гълъбово. 26ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 01-2018/12.01.2018г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2018, при следните условия: Описание на обектите...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Овчарци, община Раднево. 25ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2017/20.12.2018г. по т. 2.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-04-2018, при следните условия: Описание на обектите...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот в землището на с. Медникарово, община Гълъбово. 25ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2017/08.12.2018г. по т.3.17, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2018, при следните условия: Описание на обектите...

Обявление за продажба на курортно-туристически сгради „Паисий“ 22ЯНУ  О б я в л е н и е „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица - изток” ЕАД гр. Раднево, съгласно протокол № 23-2017/06.10.2017 г., т.3.2 и разрешение на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД гр. София, съгласно...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Главан, община Гълъбово 17ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2017/08.12.2017 г. по т.3.12, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2018, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти в землището на с. Помощник, община Гълъбово 17ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2017/08.12.2017 г. по т.3.14, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2018, при следните условия: Описание на...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Медникарово 16НОЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО       На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 25-2017/30.10.2017 г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-17-2017, при следните условия: Описание на обектите и...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Медникарово 10НОЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 25-2017/30.10.2017 г. по т.3.12, обявява провеждане на търг с рег. № НС-18-2017, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Бели бряг 07НОЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 25-2017/30.10.2017г. по т.3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-16-2017, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява отдаване под наем на обект 26СЕП МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлен имот, с. Ковачево 01СЕП “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2017/25.08.2017г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Новоселец 01СЕП “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2017/25.08.2017г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-14-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Медникарово 14АВГ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2017/02.08.2017г. по т.3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2017, при следните условия: Описание на обектите и...

Обявление за търг за продажба на автомобил 07АВГ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 14-2017/15.06.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА...

Уведомление за изграждане на тръбни кладенци 27ЮЛИ Уведомление за изграждане на тръбни кладенци В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Бели бряг 13ЮЛИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2017/06.07.2017г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Ковачево 29ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО       На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2017/15.06.2017 г. по т.3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2017, при следните...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Бели бряг 26ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2017/15.06.2017г. по т.3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2017, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за изграждане на тръбни кладенци 11МАЙ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за изграждане на обект „Изграждане на тръбни...

Обява отдаване под наем на обект 02МАЙ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: Отдаване под наем...

Обява отдаване под наем на обект 05АПР „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА...

Обява за продажба на залежала резервна част 03АПР

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Гледачево 27ФЕВ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2017/10.02.2017г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлен имот, с. Гледачево 27ФЕВ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2017/10.02.2017г. по т.3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-05-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Новоселец 27ФЕВ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2017/10.02.2017г. по т.3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за продажба на автомобил на търг 03ФЕВ „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1. Продажба на лек автомобил, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:Марка и модел:    Ауди...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Главан 25ЯНУ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 01-2017/20.01.2017 г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: Отдаване под наем на части от...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Обручище 10ЯНУ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2016/22.12.2016г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обобщена справка за автопът III-554 05ЯНУ В изпълнение на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево осигурява достъп до одобрената Справка от Министерството на околната среда и водите, включваща...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Мъдрец 19ДЕК “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2016/02.12.2016 г. по т.3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И...

Обява за продажба на автомобил на търг 16ДЕК На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 26-2016/11.11.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1. Продажба...

Обява за Решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка 08ДЕК Обява на решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Ковачево 25НОЕ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.6 и Заповед № РД – 09 – 486/26.09.2016г., обявява провеждане на търг с рег. № НС-20-2016, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Гледачево 23НОЕ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.11 и Заповед № РД – 09 – 470/16.09.2016г., обявява провеждане на търг с рег. № НС-18-2016 , при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, гр. Раднево и с. Пет могили 23НОЕ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.11 и Заповед № РД – 09 – 470/16.09.2016г., обявява провеждане на търг с рег. № НС-19-2016 , при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА. 1.1....

Обява за отдаване под наем на поземлен имот 18НОЕ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 26-2016/11.11.2016г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-17-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:   1.1 Отдаване под наем на...

Второ обявление за търг 17СЕП ЗАПОВЕД № РД-09-462Раднево 16.09.2016 г. На основание Протокол от 12.09.2016г. във връзка с проведен търг с тайно наддаване с предмет: - „Отдаване под наем на част от поземлен имот 37507.201.374, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Мъдрец 30АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-15-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:   1.1.     ...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Трояново 30АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-14-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена: 1.1.       Отдаване...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Трояново 25АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  Отдаване под наем на част от...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Медникарово 25АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  Отдаване под наем на части от...

Обявление за отдаване под наем на земя за земеделско ползване 24АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  Отдаване под наем на част от...

Обявление за отдаване под наем на имот за земеделско ползване 24АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.10, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена: 1.1.       Отдаване под наем...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 22АВГ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за изграждане на тръбен кладенец  –...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване 22АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.11, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена: 1.1.       Отдаване...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване 22АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-08-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  1.1.     ...

Обялвение за отдаване под наем на имот в гр. Стара Загора 05АВГ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 16-2016/07.07.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:          Описание на обекта и начална тръжна...

Обявление за продажба на автомобил на търг 15ЮЛИ На основание Решение на Съвета на Директорите, „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево,  обявява провеждане на търг при следните условия:   Описание на обекта и начална тръжна цена:   1.1. Продажба на лек автомобил, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр....

Обявление за отдаване под наем на помещения за офис, гр. Раднево 08ЮНИ На основание на Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 12-2016/04.05.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:    Описание на обекта и начална тръжна цена: Отдаване под...

Обявление за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда „Баня с назначение“ № 501.368.1 /стоматологичен кабинет/ ведно с оборудване за стоматологичен кабинет 29МАР На основание на Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 9-2016/14.03.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1.         Описание на обекта и начална тръжна цена: 1.1....

Обявление за отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на с. Полски градец и с. Ковачево, община Раднево. 16МАР На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 6-2016/29.02.2016г. по т.3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2016, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА...

Допуснати кандидати за обявено свободно работно място на длъжност "Експерт търговия – електроенергийна борса” при "Мини Марица-изток" ЕАД 12МАР СПИСЪК на кандидатите за обявената свободна длъжност „Експерт търговия – електроенергийна борса” в звено „Пазар на електроенергия” към Електроснабдителен район „Марица-изток” при „Мини Марица-изток” ЕАД, допуснати до писмен изпит по английски...

Обявление за провеждане на търг, за отдаване под наем на обект 04ФЕВ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 1-2016/15.01.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните...

Обява за продажба на апартамент 19ЯНУ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, съгласно Протокол № 31-2015/30.10.2015 г. на Съвета на директорите и разрешение за продажба от Съвета на Директорите на „Български енергиен...

Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на обект за стопанска дейност - клуб ресторант "Феникс", находящ се в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 85 09НОЕ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 31-2015/30.10.2015 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И...

Обявление за отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, с обща площ от 459.696 дка 06НОЕ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 31-2015/30.10.2015г. по т.3.1, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НОВОСЕЛЕЦ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА 19ОКТ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево, от Протокол № 28-2015/05.10.2015 г., обявява провеждане на търг при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1. Отдаване...

Утвърден протокол от работата на комисията по процедура за Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла 29ЮЛИ Протокол от работата на комисията

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КОВАЧЕВА, ОБЩИНА РАДНЕВО, И С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО 28ЮЛИ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2015/18.05.2015 г. по т. 2.10, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНИ ТРЪЖНИ ЦЕНИ: 1.1....

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО 27ЮЛИ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2015/22.06.2015г. по т.3.4, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО 24ЮЛИ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАДГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, от Протокол № 17-2015/22.06.2015 г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

Отдаване под наем на ПИ 14ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2015/22.06.2015 г., обявява провеждане на търг, при следните условия: Описание на обекта и начална тръжна...

Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла 06ЮЛИ О Б Я В Л Е Н И Е „М И Н И М А Р И Ц А - И З Т О К” Е А Д, ГР. РАДНЕВО Обявява процедура за Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла при следните условия: 1. Предмет на поръчката:Предаване срещу заплащане на около 80 т отработени масла, в това число: 13 02 05* -...