Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди

Референтен No: КС 11 / 2017

Решение за създаване на системата

Документация

Образци на документи

Разяснение

Разяснение 1.pdf 21.03.2018 32 kb   

Протоколи

Протокол 1.pdf 16.03.2017 77 kb   

Протокол 2.pdf 25.04.2017 77 kb   

Протокол 3.pdf 25.04.2017 82 kb   

Протокол 4.pdf 23.05.2017 87 kb   

Протокол 5.pdf 23.05.2017 87 kb   

Протокол 7.pdf 23.05.2017 87 kb   

Протокол 8.pdf 23.05.2017 117 kb   

Протокол 9.pdf 19.06.2017 77 kb   

Протокол 10.pdf 19.06.2017 98 kb   

Протокол 11.pdf 19.06.2017 87 kb   

Протокол 13.pdf 14.07.2017 105 kb   

Протокол 14.pdf 14.07.2017 149 kb   

Протокол 15.pdf 14.07.2017 72 kb   

Протокол 16.pdf 14.07.2017 86 kb   

Протокол 17.pdf 21.07.2017 74 kb   

Протокол 18.pdf 26.07.2017 94 kb   

Протокол 19.pdf 26.07.2017 85 kb   

Протокол 20.pdf 31.07.2017 126 kb   

Протокол 21.pdf 15.08.2017 102 kb   

Протокол 23.pdf 24.08.2017 83 kb   

Протокол 25.pdf 11.10.2017 295 kb   

Протокол 26.pdf 15.11.2017 100 kb   

Протокол 28.pdf 20.04.2018 66 kb   

Протокол 29.pdf 09.05.2018 80 kb   

Протокол 30.pdf 30.10.2018 111 kb   

Протокол 31.pdf 28.11.2018 118 kb   

Протокол 32.pdf 31.05.2019 157 kb   

Протокол 33.pdf 14.06.2019 116 kb   

Протокол 35 .pdf 31.10.2019 435 kb   

Протокол 36 .pdf 31.10.2019 258 kb   

Протокол 37 .pdf 28.11.2019 291 kb   

Решение за: включване, отказ от включване, изключване от системата

Решение 1.pdf 16.03.2017 59 kb   

Решение 2.pdf 23.05.2017 76 kb   

Решение 3.pdf 23.05.2017 74 kb   

Решение 4.pdf 19.06.2017 62 kb   

Решение 5.pdf 19.06.2017 48 kb   

Решение 6.pdf 14.07.2017 85 kb   

Решение 7.pdf 21.07.2017 45 kb   

Решение 8.pdf 26.07.2017 75 kb   

Решение 9.pdf 26.07.2017 41 kb   

Решение 10.pdf 31.07.2017 74 kb   

Решение 11.pdf 24.08.2017 46 kb   

Решение 12.pdf 15.11.2017 50 kb   

Решение 13.pdf 09.05.2018 42 kb   

Решение 14.pdf 28.11.2018 69 kb   

Решение 15.pdf 14.06.2019 69 kb   

Решение 16.pdf 31.10.2019 98 kb   

Решение 17.pdf 28.11.2019 201 kb   

Поръчки