Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на листове и ленти за отрезни машини

Референтен No: КС-11-2017-04 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 29.08.2017 48 kb   

Протокол 2.pdf 29.08.2017 57 kb   

Протокол 3.pdf 29.08.2017 90 kb   

Окончателен доклад.pdf 29.08.2017 100 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение КС 11-2017-04.pdf 29.08.2017 80 kb   

Договори

Договор 367 / 11.10.2017

MT-367-2017 17.10.2017 481 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка