Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на ръчни инструменти

Референтен No: КС 11-2017-40 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол №1.pdf 09.01.2020 157 kb   

Протокол №2.pdf 09.01.2020 178 kb   

Протокол №3.pdf 09.01.2020 99 kb   

Протокол №4.pdf 09.01.2020 186 kb   

Окончателен доклад.pdf 09.01.2020 186 kb   

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор TO-47 / 10.02.2020

TO-47-10-02-2020-ЗАЛ 17.02.2020 1286 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка