Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди

Референтен No: КС 11-2017-19 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 01.10.2018 106 kb   

Протокол 2.pdf 01.10.2018 334 kb   

Протокол 3.pdf 01.10.2018 324 kb   

Окончателен доклад КС 11-2017-19.pdf 01.10.2018 272 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 01.10.2018 214 kb   

Договори

Договор MT-380 / 07.11.2018

MT-380-7-11-2018-ЗАЛ 14.11.2018 848 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ-381 / 07.11.2018

MT-381-7-11-2018-ЗАЛ 14.11.2018 773 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка