Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди

Референтен No: КС 11-2017-38 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Разяснение

Разяснение №1.pdf 27.08.2019 95 kb   

Разяснение №2.pdf 02.09.2019 89 kb   

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 28.10.2019 129 kb   

Протокол 2.pdf 28.10.2019 185 kb   

Окончателен доклад.pdf 28.10.2019 221 kb   

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП