Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти за газо-кислородно рязане

Референтен No: КС 11-2017-41 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор TO-52 / 12.02.2020

TO-52-12-02-2020-ЗАЛ 17.02.2020 1264 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка