Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на преносим бензинов агрегат за трифазно напрежение

Референтен No: КС 11-2017-11 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 21.02.2018 46 kb   

Протокол 2.pdf 21.02.2018 109 kb   

Протокол 3.pdf 21.02.2018 132 kb   

Окончателен доклад КС 11-2017-11.pdf 21.02.2018 127 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение КС 11-2017-11.pdf 21.02.2018 89 kb   

Договори

Договор МТ-124 / 02.04.2018

MT-124-2-04-2018 10.04.2018 471 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка