Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди

Референтен No: КС 11-2017-49 /

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор TO-131 / 02.04.2020

TO-131-2-04-2020-ЗАЛ 08.04.2020 1370 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор TO-142 / 06.04.2020

TO-142-6-04-2020-ЗАЛ 09.04.2020 1143 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка