Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на уреди за измерване на електрически параметри

Референтен No: КС 11-2017-45 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор TO-98 / 11.03.2020

TO-98-11-03-2020-ЗАЛ 16.03.2020 1311 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка