Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на бояджийски инструменти и бензинови косачки

Референтен No: КС 11-2017-46 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор ТО-30 / 27.01.2020

TO-30-27-01-2020-ЗАЛ 31.01.2020 1167 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка