Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на ръчни инструменти

Референтен No: КС-11-2017-03 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 05.06.2017 51 kb   

Протокол 2.pdf 05.06.2017 56 kb   

Протокол 3.pdf 05.06.2017 91 kb   

Окончателен доклад.pdf 05.06.2017 96 kb   

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор МТ251 / 07.07.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка