Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на ръчни строителни и градински инструменти

Референтен No: КС 11-2017-51 /

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор ТО-230 / 22.07.2020

TO-230-22-07-2020-ЗАЛ 27.07.2020 1453 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка