Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на ръчни инструменти

Референтен No: КС 11-2017-14 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 17.05.2018 54 kb   

Протокол 2.pdf 17.05.2018 173 kb   

Протокол 3.pdf 17.05.2018 205 kb   

Окончателен доклад.pdf 17.05.2018 176 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 17.05.2018 123 kb   

Договори

Договор MT-246 / 02.07.2018

MT-246-2-07-2018-ЗАЛ 12.07.2018 889 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка