Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на твърдосплавни пластини

Референтен No: КС 11-2017-21 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Решение КС 11-2017-21.pdf 25.07.2018 100 kb   

Договори

Договор МТ-298 / 03.09.2018

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка