Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на високоскоростни армирани дискове за рязане и шлайфане на метал

Референтен No: КС 11-2017-42 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор TO-24 / 23.01.2020

TO-24-23-01-2020-ЗАЛ 31.01.2020 1281 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка