Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на ръчни инструменти

Референтен No: КС 11-2017-22 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Разяснение

Разяснение 1.pdf 02.08.2018 133 kb   

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Решени КС 11-2017-22.pdf 21.09.2018 113 kb   

Договори

Договор MT-365 / 19.10.2018

MT-365-19-10-2018-ЗАЛ 25.10.2018 1033 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка