Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди

Референтен No: КС 11-2017-17 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 25.07.2018 97 kb   

Протокол 2.pdf 25.07.2018 241 kb   

Протокол 3.pdf 25.07.2018 223 kb   

Окончателен доклад.pdf 25.07.2018 238 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 25.07.2018 144 kb   

Договори

Договор МТ-297 / 03.09.2018

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ-299 / 03.09.2018

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка