Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди

Референтен No: КС 11-2017-35 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор MT-300 / 01.11.2019

MT-300-1-11-2019-ЗАЛ 11.11.2019 1071 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка