Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди

Референтен No: КС 11-2017-50 /

Решение за възлагане на поръчка

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор TO-141 / 06.04.2020

TO-141-6-04-2020-ЗАЛ 09.04.2020 1527 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка