Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на апаратура за диагностика

Референтен No: КС 11-2017-43 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор TO-93 / 06.03.2020

TO-93-6-03-2020-ЗАЛ 13.03.2020 1551 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор ТО-94 / 06.03.2020

TO-94-6-03-2020-ЗАЛ 13.03.2020 1555 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка