Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на бутални компресори

Референтен No: КС 11-2017-06 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 09.10.2017 49 kb   

Протокол 2.pdf 09.10.2017 55 kb   

Протокол 3.pdf 09.10.2017 84 kb   

Окончателен доклад.pdf 09.10.2017 98 kb   

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор МТ-387 / 01.11.2017

MT-387-1-11-2017 08.11.2017 456 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка