Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на манометри

Референтен No: КС 11-2017-32 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-221 / 02.08.2019

MT-221-2-08-2019-ЗАЛ 07.08.2019 1078 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка