Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на дизелови калорифери

Референтен No: КС 11-2017-13 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 12.02.2018 46 kb   

Протокол 2.pdf 12.02.2018 103 kb   

Протокол 3.pdf 12.02.2018 95 kb   

Окончателен доклад КС 11-2017-13.pdf 12.02.2018 123 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение КС 11-2017-13.pdf 12.02.2018 86 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-112 / 26.03.2018

МТ-112-26.03.2018г. 02.04.2018 473 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка