Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на уреди за измерване на електрически параметри

Референтен No: КС 11-2017-15 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1z.pdf 31.05.2018 72 kb   

Протокол 2z.pdf 31.05.2018 132 kb   

Протокол 3.pdf 31.05.2018 199 kb   

Окончателен доклад.pdf 31.05.2018 169 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 31.05.2018 104 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-247 / 02.07.2018

MT-247-2-07-2018-ЗАЛ 12.07.2018 742 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка