Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на бързодействащи предпазители за ниско напрежение

Референтен No:68 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 02.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на модул за контрол и управление на задвижваща станция

Референтен No:64 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 27.09.2018 г.

Виж повече   

Обучение на работници за придобиване на правоспособност по професията "Заварчик"

Референтен No:60 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.09.2018 г.

Виж повече   

„Доставка на технически лепила и химикали“

Референтен No:56 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 06.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на хартия – принтерна, плотерна, копирна и друга хартия за нуждите на Мини Марица Изток ЕАД

Референтен No:61 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 11.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на пневматични възглавници

Референтен No:57 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 06.08.2018 г.

Виж повече