Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Ремонт на покрива на ремонтно хале РБ „Ел.част“ на рудник „Трояново – 3“

Референтен No:47 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 18.07.2017 г.

Виж повече   

Доставка на пластмасови столове

Референтен No:50 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 27.06.2017 г.

Виж повече   

Доставка на печатни бланки и дневници

Референтен No:41 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 27.06.2017 г.

Виж повече   

Извършване на ремонтни работи на водопровод от в. В1 до промплощадката на рудник „Трояново-1“

Референтен No:38 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 28.06.2017 г.

Виж повече   

Доставка на индустриални управляеми Ethernet – комутатори

Референтен No:45 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.06.2017 г.

Виж повече   

Доставка на високоякостни шегели и магнитни захватни устройства с постоянни магнити

Референтен No:43 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.06.2017 г.

Виж повече   

Доставка на хидравлични винтови съединения

Референтен No:40 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 05.06.2017 г.

Виж повече