Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Ремонт на части от двигатели с вътрешно горене

Референтен No:54 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на гумени пръстени ГП 1017 за ГТЛ 1800

Референтен No:55 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 30.07.2018 г.

Виж повече   

„Доставка на оборудване за ремонт на хидравлични гъвкави съединения (маркучи)“

Референтен No:49 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.07.2018 г.

Виж повече   

„Изработка и монтаж на стъкла за технологична механизация“

Референтен No:48 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.07.2018 г.

Виж повече   

Мониторинг на повърхностни води

Референтен No:43 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 24.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на модул за контрол и управление на задвижваща станция

Референтен No:50 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.07.2018 г.

Виж повече