Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за 2017-2018 година

Референтен No:56 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 28.08.2017 г.

Виж повече   

Доставка на кутия еднобутонна (авариен стоп)

Референтен No:65 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.08.2017 г.

Виж повече   

Изграждане на аспирационна уредба в ремонтно хале на „Верижни машини“ в рудник „Трояново-север“

Референтен No:49 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 04.09.2017 г.

Виж повече   

Ремонт на автосонда SOILMEC STM 8G

Референтен No:52 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 18.08.2017 г.

Виж повече   

Доставка на електроинсталационни материали и аксесоари

Референтен No:58 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 09.08.2017 г.

Виж повече   

„Техническо поддържане на товарни автомобили IVECO”

Референтен No:46 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 10.08.2017 г.

Виж повече   

Сметосъбиране, сметоизвозване и предаване за депониране на твърди битови отпадъци

Референтен No:57 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 11.08.2017 г.

Виж повече   

Наемане на автокранове

Референтен No:61 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 14.08.2017 г.

Виж повече