Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на вододисперсни (водоразредими) бои за нуждите на "Мини Марица-изток" ЕАД

Референтен No:65 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на силови електролитни кондензатори и вентилатори за честотни преобразуватели на багери

Референтен No:63 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на консумативи за печатащи устройства

Референтен No:70 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на гидероси

Референтен No:71 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 24.10.2018 г.

Виж повече   

Наем на автокранове с оператор

Референтен No:69 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.10.2018 г.

Виж повече   

Сервиз и ремонт на кабелоизмервателна апаратура (лаборатория)

Референтен No:62 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 18.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на електрозащитни средства – преносими заземители

Референтен No:67 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 15.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на бързодействащи предпазители за ниско напрежение

Референтен No:68 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 02.10.2018 г.

Виж повече