Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на ръчни инструменти

Референтен No: КС 11-2017-12 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 12.03.2018 46 kb   

Протокол 2.pdf 12.03.2018 74 kb   

Окончателен доклад.pdf 12.03.2018 106 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 12.03.2018 83 kb