Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на апаратура за диагностика

Референтен No: КС 11-2017-33 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 24.06.2019 133 kb