Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти и консумативи за газорязане

Референтен No: КС 11-2017-36 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1 .pdf 21.08.2019 133 kb   

Протокол 2.pdf 21.08.2019 128 kb   

Протокол 3.pdf 21.08.2019 89 kb   

Протокол 4.pdf 21.08.2019 222 kb   

Окончателен доклад .pdf 21.08.2019 166 kb   

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-263 / 19.09.2019

MT-263-19-09-2019 27.09.2019 1300 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка