Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на преносими бензинови агрегати за трифазно напрежение

Референтен No: КС 11-2017-05 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-386 / 01.11.2017

MT-386-1-11-2017 08.11.2017 499 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка