Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди

Референтен No: КС 11-2017-44 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор ТО-25 / 23.01.2020

TO-25-23-01-2020-ЗАЛ 31.01.2020 1065 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка