Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди

Референтен No: КС 11-2017-39 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор TO-92 / 06.03.2020

TO-92-6-03-2020-ЗАЛ 12.03.2020 1379 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор ТО-149 / 14.04.2020

ТО - 149-2020 24.04.2020 1878 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка