Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лебедки с лостово задвижване

Референтен No: КС 11-2017-02 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 05.06.2017 55 kb   

Протокол 2.pdf 05.06.2017 52 kb   

Протокол 3.pdf 05.06.2017 107 kb   

Окончателен доклад.pdf 05.06.2017 105 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 05.06.2017 84 kb