Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на преносими алуминиеви стълби

Референтен No: КС 11-2017-16 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1z.pdf 08.06.2018 65 kb   

Протокол 2z.pdf 08.06.2018 122 kb   

Протокол 3z.pdf 08.06.2018 128 kb   

Окончателен доклад.pdf 08.06.2018 172 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 08.06.2018 110 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-249 / 09.07.2018

MT-249-9-07-2018-ЗАЛ 12.07.2018 809 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка