Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на пароструйка

Референтен No: КС 11-2017-26 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 18.01.2019 88 kb   

Протокол 2.pdf 18.01.2019 150 kb   

Протокол 3.pdf 18.01.2019 320 kb   

Окончателен доклад.pdf 18.01.2019 171 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 18.01.2019 101 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-55 / 20.02.2019

MT-55-20-02-2019-ЗАЛ 06.03.2019 713 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка