Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на високоскоростни армирани дискове за рязане и шлайфане на метал

Референтен No: КС 11-2017-20 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1..pdf 27.07.2018 68 kb   

Протокол 2..pdf 27.07.2018 101 kb   

Протокол 3..pdf 27.07.2018 208 kb   

Окончателен доклад.pdf 27.07.2018 146 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 27.07.2018 105 kb   

Договори

Договор 337 / 21.09.2018

MT-337-21-09-2018-ЗАЛ 28.09.2018 867 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка