Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лебедки

Референтен No: КС 11-2017-37 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 22.10.2019 195 kb   

Протокол 2.pdf 09.01.2020 128 kb   

Протокол 3.pdf 09.01.2020 206 kb   

Протокол 4.pdf 09.01.2020 114 kb   

Протокол 5.pdf 09.01.2020 432 kb   

Окончателен доклад.pdf 09.01.2020 227 kb   

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор TO-39 / 05.02.2020

TO-39-5-02-2020-ЗАЛ 17.02.2020 1086 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка